วันสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ครบรอบ 29 ปี

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณอารยา พืชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ครบรอบ 29 ปี วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

May 18, 2023