วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครบรอบ 39 ปี วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

January 25, 2024