วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 69 ปี

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 69 ปี

January 6, 2024