วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

November 29, 2023