วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจครบรอบ 31 ปี

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจครบรอบ 31 ปี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

January 3, 2024