วันครบรอบก่อตั้งคณะประมง 2567

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะประมง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

February 4, 2024