ร้อยปีชาตกาล ดนตรีตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์

Image

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการแสดงดนตรี “ร้อยปีชาตกาล ดนตรีตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์” และกล่าวเปิดงานโดย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธาน

โดยเป็นโครงการแสดงดนตรีร่วมจัดงานโดยภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีการถ่ายทอด และเปลี่ยนความรู้ทางดนตรีในระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายด้านดนตรีในระดับชาติ ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

January 2, 2024