ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสืบสานถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี

Image

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อสืบสานถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี” จัดโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณลานร้านแดนคาเฟ่ และบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 10-11 ทางหลวงหมายเลข 33(เดิม) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

November 10, 2023