ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU)

Image

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานต้อนรับและร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ East and West International Education (EWIE) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ที่จะเป็นการนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาระหว่างไทยและจีนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

November 29, 2023