พิธีมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image

ประมวลภาพพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 9.20 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และกล่าวเปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่บริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1B7IalLUau7SVLcuOlbV66ezp5T…

January 3, 2024