ทักษะการเป็นผู้ตัดสินวงดุริยางค์

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับครู บุคลากร และผู้เข้าร่วมอบรมและทดสอบทักษะการเป็นผู้ตัดสินวงดุริยางค์ โดยจะได้เรียนรู้ระบบการตัดสินตามมาตรฐานของสมาคมวงโยธวาทิตโลก World Association of Marching Show Bands (WAMSB) และ Drum Corps International (DCI) และเข้ารับการทดสอบการปฏิบัติหน้าที่จริงระหว่างการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน โดยกรมพลศึกษา ณ สนามศุภชลาศัย

โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรม

และผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของ Music & Marching Arts International และ สมาคมวงโยธวาทิตโลก สาขาประเทศไทย (WAMSB Thailand)

January 14, 2024