ต้อนรับ Prof. Dr.Wu Jianping อธิการบดี Huaqiao University

Image

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Wu Jianping อธิการบดี Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้รับชมการแสดงดนตรีจากวง Kasetsart Winds ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมห้องสมุดสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

ช่วงท้ายของการชมการแสดงดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารจาก Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

January 3, 2024