งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Image

ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ กับธีมงาน “พรหมลิขิต เพราะเรานั้นคู่กัน” วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และกิจกรรมมีดังนี้

– พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

– พิธีมอบรางวัลคุณภาพการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลผู้ทำชื่อเสียงให้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2566

– การแสดงบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

– รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงดนตรี 5 เพลง

– ประกวดการนำเสนอ แบบคู่ “พรหมลิขิต : เพราะเรานั้นคู่กัน”

– ประกาศผลรับเงินรางวัล

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

1. https://drive.google.com/…/18gO9lJn1MYEFotEcCCeaZBeDTMQ…

2. https://o365ku-my.sharepoint.com/…/EjLAwIDREoNKrvXdZiIW…

January 6, 2024