ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 7

Image

คณะมนุษยศาสตร์นำโดยผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นตัวแทนคณบดีร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 7 “ผูกเสี่ยวฮักมั่น สานสัมพันธ์ชาวผู้ไท เชื่อมสายใยต่างวัฒนธรรม” วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เฮ็ดสรรค์ ฮ่วมสร้าง ทางฮอยฮีต จารีตเมืองน้ำดำ

May 18, 2023