การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศของครูผู้สอน

Image

ภาพรวมบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศของครูผู้สอน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2567 มีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 31 ท่านจากโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และโรงเรียนวัดเสมียนนารี ซึ่งเป็นโรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของคณะฯ ในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

โดยมีการ บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรมากประสบการณ์ 3 ท่าน

1.ดร.ภพพิศลย์ ภพอุดม

2.คุณ.นุชนารถ ชลคงคา

3.คุณ รัตนาวดี ชลคงคา

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ >https://drive.google.com/…/1WnHbtIzNLOxg6cEsUTBYLFHxRZF…

January 2, 2024