การประกวดวงโยธวาทิตนั่งบรรเลง ระดับชาติ ครั้งที่ 4 (THE 4th NORTH EASTHERN WINDS FESTIVAL 2022)

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง นำทีมนิสิตภาควิชาดนตรี นิสิตปริญญาโทภาควิชาดนตรีสาขา Wind Studies และ นิสิตปริญญาตรีภาควิชาดนตรี เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ชนะเลิศจากการร่วมเข้าประกวดดนตรีในรายการ

“การประกวดวงโยธวาทิตนั่งบรรเลง ระดับชาติ ครั้งที่ 4 (THE 4th NORTH EASTHERN WINDS FESTIVAL 2022)”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

ในนามวง TESKA Wind Philharmonic

(TESKA มาจากคำว่า KASET อ่านสลับคำ)

🥇 รางวัลเหรียญทอง คะแนนสูงสุด รุ่น Premier Division – University&Community Concert

🏅 รางวัลเพลงเลือกยอดเยี่ยม Best Choice Piece – University&Community Concert

🎖️รางวัลผู้อำนวยเพลงยอดเยี่ยม Best Conductor – University&Community Concert

อำนวยเพลงโดย นายวรรษรักษ์ วีระโพธิ์ นิสิตปริญญาโท ภาคชาดนตรี สาขา Wind Study

🏆 รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – University&Community Concert

November 8, 2023