การบรรยายเชิงวิชาการจากศาสตราจารย์ ดร. โธมัส ชวาร์ทซ์ แห่งมหาวิทยาลัย Nihon

Image

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ เรื่อง “การบรรยายเชิงวิชาการจากศาสตราจารย์ ดร. โธมัส ชวาร์ทซ์ แห่งมหาวิทยาลัย Nihon”

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 9.30 – 16.00 น.

ณ ห้อง 116 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวเยอรมัน คือ ศาสตราจารย์ ดร. โธมัส ชวาร์ทซ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Nihon มาให้ความรู้แก่นิสิตและแลกเปลี่ยนในหัวข้อที่กำหนดอย่างกว้างขวาง

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://drive.google.com/…/11GEDc5VYHwhW-QQVDZyZn…

January 6, 2024