การทำปั้นขลิบทอดและกรอบเค็ม

Image

15 ก.พ. 66

ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตร “การทำปั้นขลิบทอดและกรอบเค็ม” ให้แก่ชุมชน ณ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีจุดประสงค์เพื่อสอนการทำขนมไทย ได้แก่ ปั้นขลิบทอด กรอบเค็ม และขนมบ้าบิ่น โดยมีชุมชนบ้านจวนเก่า ตำบลหัวป่าเข้าร่วมอบรม การจัดการอบรมดังกล่าวเป็นการถนอมอาหารโดยปราศจากสารกันบูด ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งในด้านความสะอาด สี กลิ่น รสชาติและเพื่อยืดอายุการเก็บอาหารให้ได้นาน โดยต่อยอดผลการประกวด Logo ในปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหลักสูตรการอบรมทั้งหมดนี้จะผนวกกับองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์ในกลุ่มวิชาการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ติดตามข่าวสารการบริการวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ https://lifelonglearning.human.ku.ac.th/activity

May 18, 2023