การจัดแสดงนิทรรศการภาพผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำ เพื่อบริจาคสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าว “การจัดแสดงนิทรรศการภาพผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำ เพื่อบริจาคสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยมี ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานร่วมในการแถลงข่าว

ซึ่งภาพวาดที่นำมาจัดแสดงนั้น เป็นผลงานของศิลปินชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ให้เกียรติมาร่วมวาดภาพที่สะท้อนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์ เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของศิลปินชั้นนำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์ และ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร จัดแสดงนิทรรศการภาพผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำ เพื่อบริจาคสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะทำการจัดแสดงในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือเข้าร่วมชมและจองออนไลน์ได้ที่ https://artsforkuhospital.human.ku.ac.th/

November 23, 2023