ขอแสดงความยินดีกับผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรีสาขาดนตรีไทย #2

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรีสาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 #HumanitiesKU #Congratulations