เปิดระบบรับข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์

Image

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดระบบรับข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าได้ที่ https://kasets.art/s7i9LW

March 26, 2023