ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์ ปี 2567

Image

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนศรีบูรพา สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมวิจารณ์บันเทิง เพจ “ดวงใจวิจารณ์” และเครือข่ายความร่วมมือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์ ปี 2567

⭕️ เปิดรับผลงานวิจารณ์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

💻 ช่องทางการส่งผลงาน
https://forms.gle/u55LJ9NLxw2rvasx9

💻 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก
https://shorturl.asia/Xd25a

February 7, 2024