ขอแสดงความยินดีกับผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรีสาขาดนตรีไทย #2

Image

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า

June 8, 2023