ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาโครงการชุมชนวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัย ปี 2567 ครั้งที่ 2

Image

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาโครงการชุมชนวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัย ปี 2567 ครั้งที่ 2

“อ่านแบบเควียร์ (Queer Reading)”

โดย

รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมสนทนาโดย

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ

อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 13.00-15.00 น.

กิจกรรมดำเนินการผ่านระบบซูม

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์ซูมผ่านอีเมล

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วผ่านทางลิงก์นี้

https://forms.gle/P3bQN7MtdtpUpBQP8

หมายเหตุ : ลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น.

February 13, 2024