ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง