คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงาน Professor David Crystal’s Online Talk ในหัวข้อ “What’s New in the English Language?”

Image

ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

June 12, 2023