ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคคลากร ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ชมรมมก.อาวุโส บุคลากร นิสิต และประชาชนเข้าร่วมพิธี

November 10, 2023