การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง

Image

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 1

May 18, 2023