ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องภาพยนตร์ดิจิทัลและส่วนประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด