รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566)