แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์

Image

แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์

1.โครงการเตรียมความพร้อมวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

การสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT จะไม่ยากอีกต่อไป สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยญชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ สุวรรณกูฏ

– Ph.D. (Japanese Studies)Osaka University, Japan, 2564

M.A. (International Area Studies)University of Tsukuba, Japan, 2557

– อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

หลักสูตร

– ระดับ N2 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

– ระดับ N1 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

***** เพียงหลักสูตรละ 1,500 บาท *****

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Media for Business

ทุกคนก็สามารถเปิดธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองได้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เทคนิคการเล่น Social Media เล่นอย่างไรให้ทำอาชีพได้

สอนโดยคุณกรณษา ปานสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน e-commerce เบื้องหลังความสำเร็จของร้านค้าออนไลน์นับพัน

มีสองหลักสูตรให้เลือก

1. Facebook & Instagram for Business

– การใช้ Facebook และ Instagram ทำธุรกิจออนไลน์ให้เปรี้ยง ให้ปัง

อบรมวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. หลักสูตรละ 1,900 บาท

ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. Tiktok for Business

– การใช้ Tiktok และพฤติกรรมการใช้งาน

– การเปิดร้านที่แตกต่างบน Tiktok

– เครื่องมือช่วยขายสินค้าบน Tiktok

อบรมวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. หลักสูตรละ 1,900 บาท

ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** ราคารวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ***

3. โครงการวิจักษ์วรรณคดีในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย “วรรณคดีวิจักษ์” สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สอนยังไง ตีความอย่างไร ให้ได้เนื้อหากระชับมากที่สุด เจาะลึกเนื้อหา แนวคิด และเทคนิคที่สำคัญในการสอนวิจักษ์วรรณคดีในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย “วรรณคดีวิจักษ์”

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับตำนาน

1.“เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน” ผศ.ชุมสาย สุวรรณชมภู อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.“อิเหนา” รศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.“ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก” รศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.“ลิลิตตะเลงพ่าย” รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อบรมวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. หลักสูตรละ 2,500 บาท

ณ ห้องประชุม 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

January 6, 2024