การแสดงคอนเสิร์ต Thai Contemporary Orchestra “From Roots to Lives” จากรากสู่โลก

Image

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.
คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมด้วยนักดนตรีเยาวชน ศิลปินและนักร้อง อาทิ วงสไบวงดนตรีไทยร่วมสมัยที่ประกอบด้วยนักดนตรีผู้หญิงล้วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงคอนเสิร์ต “จากรากสู่โลก” (Thai Contemporary Orchestra “From Roots to Lives”)

คอนเสิร์ตแสดงผลงานวิจัยและการสร้างสรรค์เพลงไทยร่วมสมัย ในรูปแบบวงดุริยางค์ไทยที่ใช้ทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีตะวันตกบรรเลงร่วมกัน
การแสดงครั้งนี้ผสมผสานเทคนิคการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้อย่างน่าสนใจและบทเพลงเป็นผลงานประพันธ์และเรียบเรียงโดย ร.อ.สมนึก แสงอรุณ ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่จำนวน 10 บทเพลง เล่าภูมิหลังประวัติศาสตร์ในเเต่รัชสมัยร้อยเรียงตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 นับว่าเป็นการแสดงที่สามารถบูรณาการดุริยางคศิลป์และประวัติศาสตร์ได้อย่างงดงาม

September 10, 2023