การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น

Image
[ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาภาษาญี่ปุ่น]

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

📌“การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น”

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.30 ห้อง มนุษยศาสตร์ 1-116

📌 “วัฒนธรรมหมากล้อมในสังคมญี่ปุ่น เกาหลี และ ไทย”

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.30 ห้อง มนุษยศาสตร์ 1-105

โดย วิทยากร

💡 ผศ.ดร.แสงเทียน รัตนเสรีวงษ์

อาจารย์ประจำคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา

💡 Mr.Hong seokui

นักเล่นหมากล้อมมืออาชีพ สมาคมหมากล้อมคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

💡 Mr.Tomita Masahiro

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยโอซากา

เข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf68zVf…/viewform…

January 30, 2024